Wersje językowe
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), obowiązuje w NEW APPROACH SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Pocztowej 2 lok. 11, NIP: 1182153134, REGON: 36826296

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest NEW APPROACH SP. Z O.O.  z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Pocztowej 2 lok. 11, NIP: 1182153134, REGON: 36826296 (dalej: „NEW APPROACH”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: serwis.konsumencki@basiclab.pl

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej przez nas działalności oraz wywiązania się przez NEW APPROACH z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług to musisz podać niezbędne do tego dane osobowe.

  Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

  2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   NEW APPROACH oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

   • działania zmierzające do zawarcia umowy z klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   • rozliczeń, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres przewidziany w przepisach prawa, co do zasady przez okres 5 lat, liczonych od zdarzenia prawnego, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego,
   • rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO,
   • dochodzenie i obrona roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przez okres upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
   • prowadzenie działań marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – po uzyskaniu wcześniej dobrowolnie wyrażonej zgody,
   • przetwarzanie plików cookies - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celu dostosowania treści do potrzeb użytkownika. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

   3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

   W związku z prowadzoną działalnością NEW APPROACH może udostępniać gromadzone dane osobowe:

   • osobom współpracującym z NEW APPROACH, m.in. ekspertom w zakresie ochrony danych osobowych, adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z NEW APPROACH w zakresie świadczonych usług,
   • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
   • podmiotom wspierającym NEW APPROACH w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność,  podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym i na podstawie zawartej umowie oraz wyłącznie zgodnie z poleceniami wydanymi przez NEW APPROACH.

   4. PRAWA KLIENTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

   Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   • usunięcia swoich danych,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

   5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

    Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

    6. PRZETWANIE DANYCH OSOBOYWCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

     Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

     7. CIASTECZKA - COOKIES (informacje dotyczące urządzenia końcowego)

      Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
      Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

      W celu udoskonalenia funkcjonalności NEW APPROACH wykorzystuje pliki cookies, w celu:

       1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
       2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
       3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
       4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
       5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

      Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

       1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
       2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

      Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych klientów.

      8. ZGODA MARKETINGOWA

      Klient ma prawo wyrażenia dobrowolnej zgody w celach marketingowych, tj. w celu otrzymywania informacji handlowych, ofert, informacji o wydarzeniach, programach lojalnościowych, promocjach i konkursach. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Odbiorcami danych może być Administrator. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: serwis.konsumencki@basiclab.pl. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem NEW APPROACH SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Pocztowej 2 lok. 11.

      9. NEWSLETTER

      1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
      2. Dane osobowe są przetwarzane:
       w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
       w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
       w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
      3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Może skontaktować się z Administratorem na adres serwis.konsumencki@basiclab.pl.
      do góry
      Sklep jest w trybie podglądu
      Pokaż pełną wersję strony
      Sklep internetowy Shoplo.pl